home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
Protestantse Gemeente Voorburg

Bankrekeningnummers

 

Bankrekeningnummers

Wijkdiaconie
Bankrekening
NL95 INGB 0008034372
o.v.v. Wijkdiaconie
Wijkkas
Bankrekening: NL30 INGB 0007235874 t.n.v. wijkkas Koningkerk
Wijkblad Samenklank
Bankrekening
NL48 INGB 0003682537
t.n.v. Wijkblad Samenklank
Bloemenfonds De Open Hof
Bankrekening
NL30 INGB 0007235874
Wijkkas Koningkerk
o.v.v. Bloemenfonds

  org.in1
Wijkgemeente De Open Hof

Wijkdiaconie

mensen doneren voor financiële ondersteuning voor mensen met smalle beurs, voor een ondersteuning van deze mensen met Kerst, met Pasen en in de grote vakantie, voor de ondersteuning van het bezoekwerk, voor de financiering van de ouderenmiddagen, etc.

Wijkkas
Met een zekere regelmaat wordt u opgeroepen iets voor de wijkkas te storten. Maar waar stort u dan eigenlijk voor? Wat wordt er uit de wijkkas betaald? Heel wat! 

Werkmateriaal voor de kindernevendienst, basiscatechese en tienerdienst, doopkaarsen, kinderbijbels als cadeau voor doopouders, de grote paaskaars in de kerk, materiaal voor de crèche, vergaderingen van de diverse groepen binnen onze gemeente, organisatie van bezinningsdagen, de kosten van een tweejaarlijkse dankjewel-avond voor de vrijwilligers, kosten van de cantorij, trouwbijbels, foto's bij bijzondere gebeurtenissen.

En dat is maar een greep uit de lijst van uitgaven. De wijkkas krijgt ieder jaar een bedrag uit de centrale kas van de kerkrentmeesters. Maar daar redden we het niet mee. Vandaar de vraag om af en toe eens aan de wijkkas te denken. Dan kunnen al die activiteiten in onze gemeente gewoon doorgaan.

 

Actie Kerkbalans

Ieder jaar wordt in de maand januari de actie Kerkbalans gehouden onder alle leden van de Protestantse Kerk. U krijgt dan een brief met informatie van het College van Kerkrentmeesters, waarin een vrijwillige financiële bijdrage wordt gevraagd voor de instandhouding van de kerk. Richtlijn is een bepaald percentage van het jaarlijks inkomen.

Bankrekeningnummers PGV

Actie Kerkbalans en/of giften: Bankrekening 
NL07 RABO 0373 7311 32
t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg
inz. Kerkbalans
Collectebonnen:
(€ 20,- per kaart)
Bankrekening 
NL07 RAB0 0365900516    
t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg
Diaconie: Bankrekening
NL98 INGB 0000 2619 19
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg
Eindejaarscollecte: Bankrekening 
NL54 RABO 0373 7311 59
t.n.v. CvK Prot.Gem.Voorburg Quotum collecten
KerkWijzer: Bankrekening
NL32 RABO 0373 7311 67
t.n.v. Administratie Voorburgs Kerkblad Voorburg
Solidariteitskas: Bankrekening
NL82 RABO 0373 3711 40
t.n.v Prot Gem Voorburg inz. solidariteitskas
Zending: Bankrekening
NL98 INGB 0000 2211 00
t.n.v. Zending Herv. Gem. Voorburg
ZWO: Bankrekening 
NL67 INGB 0009350778
t.n.v. Werkgroep ZWO Protestantse Gemeente Voorburg
Copyright © 2019 De Open Hof . Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.